| فارسی|

| العربیه |

|English |

 

link

برگزاري اولين همايش حاميان استاني نسخ خطي در خراسان رضوي.

 


اولين همايش حاميان استاني نسخ خطي با محوريت خراسان بزرگ در استان خراسان رضوي برگزار مي شود.
به‌گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي درجلسه هم انديشي برگزاري اولين همايش استاني حاميان نسخ خطي كه با حضور رئيس سازمان اسناد وكتابخانه ملي، رئيس سازمان كتابخانه ها، موزه ها ومركز اسناد آستان قدس رضوي و مديرعامل بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي برگزارگرديد دكترصلاحي با بيان اينكه نسخ خطي ميراث گرانبهايي است كه نسخه بدل ندارد و هرچه زمان به سمت عصر ديجيتال پيش مي رود از يك طرف ضرروت حفظ ميراث مكتوب و ازطرف ديگرتوجه نسل جديد به اين ميراث گرانبها كمتراست گفت: احياي اين انديشه كه كساني را كه به هردليل تا كنون اين ميراث گرانبها را نگهبان بوده و حفظ كرده اند درحوزه هاي تصحيح، نگه داري، مرمت و فهرست نويسي مورد حمايت قراربدهيم تا اين فكر و انديشه بيشترترويج پيداكند. رئيس سازمان اسناد وكتابخانه ملي برگزاري يازدهمين همايش حاميان نسخ خطي را درراستاي بيانات مقام معظم رهبري كه فرمودند «ما بايد به ميراث ايران وايران بعد از اسلام توجه كنيم» عنوان كرد و افزود بيشتر نسخ خطي درحوزه انديشه دين است واين همايش در راستاي تحقق، بخشي ازمنويات مقام معظم رهبري برگزارمي شود. اسحاق صلاحي تصريح كرد: تاكنون 350 مقاله، 14پايان نامه و150عنوان كتاب كه 33عنوان كتاب فقط دربخش فرستگان نسخ خطي است گرآوري شده است گفت: اين همايش كه درروز29آبان روزپاياني هفته كتاب برگزارمي شود ازچهارشخصيت حوزه نسخ خطي مرحوم مديرشانه چي ، مرحوم فاضل يزدي مطلق، مرحوم ولايي و استاد عبدالله نوراني تجليل خواهدشد و از برگزيدگان مقالات، كتب وپايان نامه ها نيز دراين همايش تقدير خواهدشد درادامه مديرعامل بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي با اشاره به اينكه ميراث هركشوري درعرصه علم وفناوري كتاب است و ما خوشبختانه درجهان اسلام توجه به كتاب واهميت به كتاب هم در آيات و روايات اشاره شده وخوشبختانه از صدراسلام تا كنون در دوره هاي مختلف علما، دانشمندان اهتمام به تاليف، توليد وتكثير كتاب داشتند بنابراين هرجامعه اي را مي توان به تعداد كتابهايي كه درآن جامعه تاليف مي شود ارزيابي كرد گفت: خوشبختانه ميراث اسلامي وميراث مكتب تشيع درسراسر عالم پراكنده ومجموعه هاي بسيارنفيسي هنوزدراختيار محققان و دانشمندان قرارمي گيرد.حجت الاسلام و المسليمن الهي خراساني خاطرنشان كرد: كساني هستند كه هنوز دلشان درگروه احياي ميراث شيعه واسلام است براي حفظ ونگه داري و بلكه احيا ونشر ميراث مكتوب اهتمام دارند. وي با بيان اينكه خوشبختانه درايران اسلامي پس از انقلاب توجه خاصي به جمع آوري اين مجموعه ها و به خصوص مرمت وآفت زدايي شده است افزود: كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي بالغ بر85 هزار نسخه خطي دارد واين مجموعه دردنيا بي نظير است و در اين مجموعه نسخه هاي بسيارنفيسي از قرن اول اسلامي كه قرآنهاي منسوب به ائمه اطهار(ع) وقرن دوم وسوم تاعصرحاضروجود دارد كه برهمين اساس تجليل ازحاميان نسخ خطي يك ضرورت است وهمه بايد كمك كنند واين افراد را تجليل كنند تا ديگران هم علاقه مند بشوند ودراين عرصه وارد شوند. درپايان دبيرعلمي همايش حاميان استاني نسخ خطي درمورد برگزاري اين جشنواره گفت: آثارعلمي منتشر شده درسال1389 درسه محور نسخه شناسي فهرست نويسي نسخه خطي و تصحيح وتحقيق نسخ خطي ارزيابي مي شود وبخش عمده آثاري كه به دبيرخانه رسيده درهمين سه محور است داوران براساس تخصصي كه دارند تقسيم بندي شده و درنهايت آثاري كه برتر باشند درزمان برگزاري همايش از صاحبانشان تقديرخواهد شد.

بازدید امروز از سایت: 6 ,روز گذشته: 658 ,این ماه: 16349 ,مجموع بازدیدها: 198484

درحال حاضر 212 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.